डिस्क सर्पिल फिडर

  • Disc spiral feeder

    डिस्क सर्पिल फिडर

    इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लोचदार घुमाउन संचालित र सामग्रीलाई एक शब्द आकारमा कम गर्न सान्दर्भिक उपकरणहरूमा स्वत: फीडिंग महसुस गर्न। धान्य काउन्टी प्याकेजिंग मशीन वा स्वचालित मशीनिंग उपकरण र हार्डवर्ड उद्योगको लागि प्रशोधन केन्द्रको लागि उपयुक्त।