कचौरा प्रकार लिफ्ट

  • Bowl type elevator

    बाउल प्रकार लिफ्ट

    बाउल प्रकारको एलिभेटरले चेनमा कटोरा ठीक गर्न चेन ड्राइव प्रयोग गर्दछ, ताकि अलग गरिएको वा भारित सामग्री एकल कन्टेनरमा राख्न सकिन्छ, जुन ईजिटो मिक्स छैन। प्याकि forको लागि यातायातको समयमा सामाग्री तताउन वा चिस्यान गर्न सकिन्छ।