बेल्ट मोडि machine मेसिन

  • belt turning machine

    बेल्ट मोडि machine मेसिन

    यसले विभिन्न थोक सामग्री, साथै विभिन्न डिब्बाहरू, प्याकेजि bags झोलाहरू र कम तौलका साथ अन्य एकल-टुक्रा सामानहरू प्रदान गर्न सक्दछ।